Grannsamverkan

Naturligtvis kan du känna dig tryggare om du har en bra villaförsäkring som hjälper dig om någon gör inbrott i ditt hus, men trots det vill du knappast bli drabbad av inbrott. Du kan ju bli bestulen på saker som är oersättliga för dig och du får betala en viss självrisk. Dessutom känns det kränkande att någon förgripit sig på ditt hem. Ett sätt att minska risken för det här är att installera ett villalarm, ett annat är att starta en grannsamverkan mot brott. En bra grannsamverkan minskar risken för brott med 26 % och det gäller både inbrott och skadegörelse.

Vad är en grannsamverkan?

En grannsamverkan innebär att du och dina grannar är uppmärksamma på vad som händer i ert område. Ni har lite koll på vilka som håller till i ert område och rör sig i era trädgårdar, inte minst när någon är bortrest. Ni ska även komma överens om vad ni ska göra om ni upptäcker att någon håller på att göra inbrott.

Enkelt att starta en grannsamverkan

  1. Tala med dina grannar om de skulle vilja starta en grannsamverkan mot brott och utse en eller flera kontaktombud.
  2. Ring 114 14 så kommer du till den lokala polisen som är ansvarig för uppstart av grannsamverkan.
  3. Kontaktombuden får en utbildning av polisen. Ibland medverkar även något försäkringsbolag och/eller räddningstjänsten.
  4. Polisen fixar fram dekaler och skyltar som visar att ni har en grannsamverkan som ni ska sätta upp i grannskapet.
  5. När ni har kommit igång har polisen en tydlig roll i er samverkan och ni ansvarar själva för att hålla den levande.

Comments are closed.