Lägre försäkringspremie

Nu ska vi här på villaförsäkringen.com ge dig några enkla tips på hur du kan sänka priset på din villaförsäkring.

Välj rätt försäkringbolag

Först och främst bör du jämföra olika villaförsäkringar eftersom priserna kan skilja sig rätt så mycket åt mellan olika försäkringsbolag. Annars kan du välja att teckna en villaförsäkring som du hittar här på villaförsäkringen.com eftersom vi bara listar försäkringsbolag som har riktigt billiga villaförsäkringar som innehåller allt en villaförsäkring ska innehålla.

Fler försäkringar hos samma försäkringsbolag

Om du samlar flera försäkringar hos ett och samma försäkringbolag kan du få en billigare villaförsäkring och en lägre premie för samtliga försäkringar. Du kan till exempel teckna villaförsäkring, hemförsäkring och bilförsäkring hos samma försäkringbolag. Hos Moderna försäkringar får du 20 % i rabatt på alla dina försäkringar om du tecknar flera försäkringar hos dem.

Installera godkända brandlarm och inbrottslarm

Om du installerar godkända brandlarm och ett godkänt inbrottslarm finns det många försäkringbolag som ger dig en lägre premie. Med godkänt larm menar vi brandlarm och inbrottslarm som är certifierat av SBSC (Svensk Brand & Säkerhetscertifiering AB) eller av en annan ansedd branschorganisation. Du kan även skaffa ett godkänt villalarm som reagerar både på inbrott och på brand och som är kopplade till en larmcentral.

Skaffa godkända lås

Om du skaffar ett godkänt lås till din huvudytterdörr och godkända lås till dina andra ytterdörrar så kan du också få en billigare villaförsäkring. Till din huvuddörr kan du antingen skaffa ett så kallat tvåstegslås som inte går att öppna inifrån när du har låst dörren utifrån eller ett säkerhetslås som du alltid måste använda nyckel för att låsa upp, både från insidan och utsidan. Till dina andra ytterdörrar ska du ha ett lås som alltid måste öppnas med nyckel när det är låst. Ett godkänt lås ska vara certifierat av SSF (Svenska stöldskyddsföreningen).

Comments are closed.