Pris för villaförsäkring

Hur mycket en villaförsäkring kostar beror på försäkringsbolag och vad som ingår i villaförsäkringen. Det lönar sig att jämföra villaförsäkringarna, väga pris mot innehåll.

Hur hög din villaförsäkringspremie blir beror också på villans storlek, värde, var i Sverige du bor, hustyp, hur många våtutrymmen villan har och vilka byggnader som finns på tomten. Om huset har godkända brandvarnare eller om du installerar inbrottslarm brukar premien bli lägre. Även speciella säkerhetslås ger en lägre premie.

Comments are closed.