Vad ingår inte?

Vad som ingår i en villaförsäkring kan skilja sig en del åt mellan de olika försäkringsbolagen, det är för det alltid är viktigt att du jämför villaförsäkringarnas innehåll innan du tecknar en villaförsäkring. Här tänkte vi på villaförsäkringen.com titta på vad som normalt inte brukar ingå i en villaförsäkring eller en villahemförsäkring, men tänk på att undantagen inte alltid gäller för alla villaförsäkringar.

Vanliga undantag i villaförsäkringen

  • Inbrott efter borttappad nyckel. Om du har tappat bort en husnyckel eller lånat ut den och någon gör inbrott i ditt hem med hjälp av nyckeln får du ingen ersättning via din villaförsäkring. Däremot får du ersättning om man tydligt ser att någon har brutit upp ett fönster eller ytterdörren som tydligt visar att inbrottstjuven inte använt nyckeln vid inbrottstillfället.
  • Ersättning för ytskikt som kakel och klinker vid vattenskada i badrum och andra våtutrymmen ingår normalt inte eftersom ytskiktet alltid riskerar att ta skada i våtutrymmen.
  • Vattenskador utifrån som beror på att du inte underhållit din dränering eller ditt tak.
  • Skadedjursbekämpning av råttor och getingar täcks sällan av villaförsäkringen.
  • Skador på växthus ger ingen ersättning eftersom växthus är mycket känsliga.
  • Staket eller murar som skadas av vind med en hastighet under 21 m/s ersätts inte eftersom de ska tåla en sådan vindstyrka. Staket och murar som inte gör det är slarvigt uppsatta.
  • Stora kontantbelopp ersätts inte, så göm inte dina sparpengar i madrassen.
  • Drulleskador ersätts inte via den vanliga villaförsäkringen men om du har en drulleförsäkring får du ersättning.

Comments are closed.