Vad ingår?

En villaförsäkring skyddar ditt hus, din tomt och byggnaderna på tomten. De flesta som tecknar en villaförsäkring tecknar en villaförsäkring där även en hemförsäkring ingår, en så kallad villahemförsäkring. Därför ska vi nu titta på vad som ingår i en villahemförsäkring, både på den renodlade villaförsäkringen och på hemförsäkringsdelen. Tänk på att innehållet i en villaförsäkring kan skilja sig lite åt mellan de olika försäkringsbolagen och att försäkringen gäller för hela familjen.

Villaförsäkring

Vattenskador. Om din villa drabbas av vattenskador på grund av läckage från vatten- och avloppsledningar får du ersättning. Även läckage i bad- och duschrum ger ersättning men då måste våtutrymmet vara byggt enligt gällande normer och vara av hög kvalitet.

Brand. Om en brand skadar din villa, din tomt eller dina andra byggnader, som förråd och garage, får du ersättning för skadorna. Observera att villaförsäkringsdelen endast täcker skador på själva villan, dina byggnader och din tomt medan hemförsäkringsdelen täcker ditt bohag och dina saker.

Skadegörelse. Om någon skulle skada din villa eller någon av dina andra byggnader, till exempel i samband med ett inbrott, ger villaförsäkringen dig ersättning.

Skadedjur och angrepp. Det finns alltid en risk för att din villa kan drabbas av elände som svampangrepp, husbock och andra virkesförstörande angrepp. Försäkringsbolaget brukar då skicka en skadedjurbekämpare som sanerar ditt hus.

Ersättning för andra skador. En villaförsäkring ger ersättning om dina fönsterrutor eller fönstren på dina dörrar går sönder. Man brukar även få ersättning om ett avloppsrör eller någon av dina installerade hushållsmaskiner går sönder. Om din mat förstörs för att kylskåpet upphör fungera eller om din tvätt blir förstörd för tvättmaskinen gått sönder ersätts du också.

Villaförsäkring – hemförsäkringsdelen

Om du, som de flesta andra, tecknar en villahemförsäkring får du även ett egendomsskydd för ditt lösöre, rättskydd, ansvarskydd, överfallskydd och reseskydd.

Egendomsskydd. Om du får inbrott i din villa ersätts du för allt som stulits och de saker som skadats i samband med inbrottet. Du får även ersättning om du blir bestulen utanför ditt hem eller i din sommarstuga. Vid brand eller vattenskador ersätts ditt förstörda lösöre av hemförsäkringsdelen medan villaförsäkringsdelen täcker skador på själva villan. Din egendom skyddas även under flytt och vid naturkatastrofer som storm och översvämningar.

Rättskydd och ansvarsskydd. Om du hamnar i en rättstvist får du hjälp med advokatskostnader. Vid en ansvarstvist, som kan handla om att du råkat ha sönder någon annans egendom, utreder ditt försäkringsbolag om du verkligen är skadeståndsskyldig och tar även kontakt med motparten. Om ärendet skulle hamna i rätten företräder försäkringsbolaget dig och betalar ditt skadestånd om du skulle förlora.

Överfallsskydd. Om någon överfaller dig och/eller skadar dig med våld får du ersättning om gärningsmannen inte kan gripas eller inte kan betala. Skydd mot våld gäller inte om du själv startar ett slagsmål.

Resesskydd. I en villahemförsäkring ingår även en reseförsäkring som gäller i 45 dagar. Reseskyddet täcker kostnader för vård på sjukhus, akut tandvård, mediciner och om du skulle bli bestulen. Om du eller någon i familjen skulle bli så pass sjuk att ni måste åka hem i förtid får ni också ersättning.

Comments are closed.